Hvad er Kinetisense?

Kinetisense er en klinisk valideret løsning til at udføre objektive biomekaniske analyser, ved brug af avanceret dybde sensor teknologi og en intuitiv  AR softwareløsning, som gør at løsningen er utrolig simpel og nem at betjene. 

Hvem?

Kinetisense er udviklet til fysioterapeuter og performance trænere som et klinisk værktøj, som skal øge kvaliteten, klient-inddragelsen og skal gøre det nemmere at sammenligne data i behandlings- og træningsforløb.

Hvordan?

Med præcise objektive målinger benyttes Kinetisense til at støtte identificeringen af ledbevægelighed, kropsholdning, geriatrisk balance, hjernerystelse og en persons evne til at udføre funktionelle bevægelser.

Hvorfor?

Kinetisense er unik, da brugeren er i stand til at foretage objektive målinger af klientens bevægelser på få minutter. I kombination med fysioterapeutens og trænerens faglighed bidrager det til bedre og mere målrettet behandlings- og træningsforløb.

Løsning & funktioner

Resultaterne af den biomekaniske analyse visualiseres direkte på skærmen, hvilket giver en øget klient-inddragelse i behandlingen. Den enkelte klients træningsresultater bliver gemt, således at det bliver muligt at visualisere udviklingen over tid, hvilket er med til at skabe en øget motivation og bedre compliance.

Den automatiske rapporterings-funktion gør det nemt at kopiere klientens træningsresultater ind i eksisterende journalsystemer, sammenligne data eller dele informationen med andre sundhedsprofessionelle eller klienten direkte. 

Hvem bruger Kinetisense?

Kinetisense kan benyttes af personlige trænere, fysioterapeuter, kiropraktorer og andre specialister inden for biomekanisk analyse i f.eks. sportsklubber, fitness centre, klinikker, genoptræningscentre og inden for forskning og undervisning. læs mere i oversigten nedenfor eller kontakt Ulrik på +45 24279110 for at høre mere.

Kinetisense løsningen er mobil og simpel at anvende og benyttes derfor med fordel af professionelle sportsklubber til screening i forbindelse med forebyggelse af skader blandt idrætsudøvere. Med Kinetisense Advanced Movement Screen samt Kinetisense Balance Screening kan man dokumentere op mod baseline målinger f.eks i forbindelse med hjernerystrelse og andre  statiske og dynamiske bevægelsesmønstre.

Kinetisense benyttes at personlige trænere og fysioterapeuter til hurtigt og nemt at identificere områder hos udøveren, hvor der asymetrier og dysfunktionalitet. Med Kinetisense Advanced Movement Screen kan uddannet personale udføre mere end 50 forskellige screeninger samt dokumentere og følge udvikling i målinger over tid og sikre sig mod skader og øge performance. Kinetisense er en løsning der motiverer og inspirerer til bedre forståelse af kroppens biomekaniske bevægelser – et suverænt samtale redskab.

Fysioterapeuter og kiropraktorer benytter Kinetisense i forbindelse med screening og vurdering af patienters ledbevægelighed, statiske holdning, funktionelle bevægelse og balanceevne. Løsningen sikrer hurtige, nøjagtige og objektive målinger af ovenstående og sikrer øget motivation og selvindsigt hos patienter. Data kan nemt overføres til elektronisk patient system.

Kinetisense kan benyttes i forbindelse med før- og efter-målinger af ledbevægelighed i forbindelse med operation og genoptræning. Kinetisense Balance screening benyttes til screening for faldrisiko. Kinetisense giver patienten mulighed for at følge udvikling i blandt andet bevægelighed, balance og svaj. Herved sikres øget indsigt og motivation.

Kinetisense løsningen er valideret på førende universiteter og evalueret op mod både Vicon system (avanceret kamera teknologi) og Kraftplatform med overbevisende resultater. Kinetisense udgør et meget interessant alternativ til disse meget dyrere og mindre flexible løsninger i forbindelse med forskning og undervisning. Løsningen benyttes i Danmark bl.a. på KU (Københavns Universitet), AAU (Aalborg Universitet) og UCC (Fysioterapeut uddannelsen i København).

Moduler

KAMS – Kinetisense Advanced Movement Screen

KAMS er en revolutionerende bevægelses-screening, der analyserer 12 bevægelser på mindre end 5 minutter! Den patenterede software analyserer en række af udvalgte bevægelser og giver feedback i realtid om dysfunktionel bevægelse og asymmetrier. KAMS tager udgangspunkt i 4 Trunk Range of Motion-bevægelser, en Overhead Squat, et Reverse Lunge på begge ben, en Posture Angel, 2 Single-Leg balance test og 2 Single-Leg lodret jump test. Med KAMS er det muligt at sammensætte sine egne screenings-protokoller baseret på mere end 50 forskellige ideal øvelser og ledbevægelser.

Kinetisense 3D Functional Movement

Kinetisense 3D Functional Movement analyserer patientens funktionelle kapacitet relateret til arbejde og fritidsaktiviteter. I forbindelse med screeningen registreres udstrækning, sammenbøjning og kropsrotation. Modulet er designet til at give objektive data om funktionelle bevægelser for at vise asymmetrier i kroppen. Kinetisense-softwaren låses automatisk på leddene og tager en video af en patient, der udfører bevægelser som en overhead-squat og giver objektive data om, hvordan bevægelsen udføres. Modulet giver patienten bedre biomekanisk forståelse og øget motivation og supporterer den sundhedsprofessionelle faglige vurdering.

Kinetisense 3D Balance

Kinetisense 3D Balance Assessment er et screeningsværktøj til objektiv vurdering af balanceevne. Systemet giver brugerne mulighed for at kvantificere biomekanisk ​​balance før og efter en formodentlig hjernerystelse eller mTBI (traumatisk hjerneskade). Det kan også bruges i geriatriske sammenhæng til at analysere balancen i forbindelse med vurdering af faldrisiko.  Basis screeningen er en ændret version af Balance Error Scoring System (BESS). Kinetisense objektiverer BESS scoringssystemet ved at anvende 3D motion capture og machine learning til at beregne en balance score.

Kinetisense 3D ROM

Kinetisense 3D Range of Motion er det første komplette screenings-system , der systematisk måler fra led til led. Den simple brugergrænseflade gør det til det ideelle værktøj til at spore og dokumentere fremskridt. Kinetisense kan analysere op til 48 forskellige ledbevægeligheder, herunder knæ, hofte, rygsøjle, albue, skuldre og hals. Kinetisense sikrer enkel, præcis og objektiv måling af de enkelte led i forhold til traditional måling med goniometer.

Kinetisense 3D Posture

Kinetisense 3D Posture Analysis er designet til at analysere og kvantificere kropsholdning. Systemet lokaliserer automatisk alle led positioner, fortolker data og producerer en detaljeret rapport. Baseline postural analyse udføres for at identificere asymmetrier og demonstrere effekt af en klinisk behandling. Dette modul er en effektiv og objektiv måde at analysere de frontale-, sagittale- og transversale- planer  i kroppen.

Kontakt os for præsentation, priser og spørgsmål